Αρχική σελίδα Ενημερωση Ωρολογιο Πρόγραμμα Τμημάτων 2015 - 2016

Ωρολογιο Πρόγραμμα Τμημάτων 2015 - 2016

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-Φυσική Αγωγή

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-Οικιακή Οικονομία

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-Οικιακή Οικονομία

ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ-Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-Βιολογία

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-Μαθηματικά

ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ-Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ-Γλωσσική Διδασκαλία

ΘΕΜΕΛΗ ΜΑΡΙΑ-Θρησκευτικά

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-Γεωγραφία

ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ-Γλωσσική Διδασκαλία

 

ΤΣΙΟΠΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αγγλικά αρχάριοι

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-Μαθηματικά

ΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-Ιστορία

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-Μαθηματικά

ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ-Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

ΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-Ιστορία

 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ-ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΚΟΚΟΤΣΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-Νεοελληνική Λογοτεχνία

ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ-Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-Μαθηματικά

ΚΟΚΟΤΣΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-Νεοελληνική Λογοτεχνία

ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΘΕΟΦΑΝΗΣ-Πληροφορική

 

ΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-Γαλλικά αρχάριοι

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-Φυσική

ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ-Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση

ΘΕΜΕΛΗ ΜΑΡΙΑ-Θρησκευτικά

 

ΤΣΙΟΠΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αγγλικά αρχάριοι

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-Γεωγραφία

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-Βιωματικές Δράσεις - Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες - Project

 

 ΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-Γαλλικά αρχάριοι

 

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-Φυσική Αγωγή

 


Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-Φυσική

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-Φυσική

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-Μαθηματικά

ΘΕΜΕΛΗ ΜΑΡΙΑ-Θρησκευτικά

ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ-Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ-Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

 ΤΣΙΟΠΑΝΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ

ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΘΕΟΦΑΝΗΣ-Πληροφορική

 ΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗ-ΓΑΛΛΙΚΑ

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-Μαθηματικά

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-Μαθηματικά

ΚΟΚΟΤΣΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-Νεοελληνική Λογοτεχνία

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-Γεωγραφία

ΚΟΚΟΤΣΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-Νεοελληνική Λογοτεχνία

ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ-Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-Φυσική Αγωγή

ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ-Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

 ΤΣΙΟΠΑΝΑ-ΑΓΓΛΙΚΑ

 ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-Χημεία

ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ-Γλωσσική Διδασκαλία

 ΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗ - ΓΑΛΛΙΚΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-Οικιακή Οικονομία

ΚΟΚΟΤΣΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-Ιστορία

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-Μαθηματικά

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-Γεωγραφία

ΚΟΚΟΤΣΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-Ιστορία

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-Βιολογία

ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ-Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση

ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ-Γλωσσική Διδασκαλία

 

ΘΕΜΕΛΗ ΜΑΡΙΑ-Θρησκευτικά

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-Φυσική Αγωγή

 

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-Μαθηματικά

ΤΣΙΟΠΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αγγλικά προχωρημένοι

ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ-Γλωσσική Διδασκαλία

ΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-Γαλλικά αρχάριοι

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-Μαθηματικά

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-Φυσική

ΚΟΚΟΤΣΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-Ιστορία

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-Μαθηματικά

ΚΟΚΟΤΣΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-Ιστορία

ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ-Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-Χημεία

ΘΕΜΕΛΗ ΜΑΡΙΑ-Θρησκευτικά

ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ-Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

ΘΕΜΕΛΗ ΜΑΡΙΑ-Θρησκευτικά

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-Φυσική Αγωγή

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-Μαθηματικά

ΘΕΜΕΛΗ ΜΑΡΙΑ-Βιωματικές Δράσεις - Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες - Project

ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ-Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση

ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ-Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-Μαθηματικά

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-Βιολογία

ΘΕΜΕΛΗ ΜΑΡΙΑ-Βιωματικές Δράσεις - Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες - Project

ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ-Νεοελληνική Λογοτεχνία

ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ-Γλωσσική Διδασκαλία

ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ-Νεοελληνική Λογοτεχνία

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-Φυσική Αγωγή

ΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-Γαλλικά αρχάριοι

ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΘΕΟΦΑΝΗΣ-Πληροφορική

ΚΟΚΟΤΣΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-Κοινωνική Πολιτική Αγωγή

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-Φυσική

 

ΚΟΚΟΤΣΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-Κοινωνική Πολιτική Αγωγή

ΤΣΙΟΠΑΝΑ-ΑΓΓΛΙΚΑ

ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ-Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση